logo
Категории

CSE

 

Image title

Стандарт за устойчиво развитие и икономика


Annemarie Börlind е сертифицирана органична козметика от 2008 г. и всеки един продукт носи логото EcoControl, удостоверяващ това. В резултат на стриктните и безкомпромисни изисквания на този стандарт, както и спазването на собствените строги правила за производство и развитие, компанията Börlind GmbH несъмнено превишава минималните изисквания за устойчивост и отговорност в областите на екологията, икономиката и социалните аспекти.

Тези насоки далеч надхвърлят обичайните критерии на популярните лейбъли за сертифициране на органична козметика като BDIH, Ecocert и др., които разглеждат и сертифицират само отделни продукти, но не и компаниите като цяло. 

В следствие на многогодишния  опит и в сътрудничество с EcoControl, Германската общност за Приложна бизнес етика (GfaW), разработва Certified Sustаinable Economics (CSE) – стандарт за екологично ориентирани компании. От 2012 година, Börlind GmbH носи печата CSE - етикет, който се присъжда за отговорно екологично, социално и качествено-ориентирано интегрирано управление.

CSE е първия сертификат в света, който разглежда фирмената и продуктовата философия в единство и съотвествие.

Сертифицирането, одитът и издаването на сертификата се координира от EcoControl.

За разлика от други стандарти, CSE се отнася за цялата компания, а не само за отделни продукти. Стандартът е за отговорни бизнес решения, които засягат всички заинтересовани страни. Трите основни стълба на устойчивото развитие - екология, социална отговорност и икономика – са с равен приоритет за сертифицираните фирми. Освен това, тези дружества са в непрекъснат стремеж да подобряват своята работа по отношение на устойчивото развитие.

 

CSE - http://angewandte-wirtschaftsethik.org/en/